Bereitschaftsdienste

Aktuelles

Montag - Freitag 18:00-21:00; Samstag 17:00-18:00;
Sonn- u. Feiertag 08:00-09:00 u. 17:00-18:00


November
01.11. - 03.11.2019    Weidenapotheke, Sanitz
04.11. - 10.11.2019    Apotheke im Tessinum, Tessin
11.11. - 17.11.2019    Buchenapotheke, Sanitz
18.11. - 24.11.2019    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin
25.11. - 01.12.2019    Weidenapotheke, Sanit

Dezember
02.12. - 08.12.2019    Apotheke im Tessinum, Tessin
09.12. - 15.12.2019    Buchenapotheke, Sanitz
16.12. - 22.12.2019    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin
23.12.2019    Weidenapotheke, Sanitz
24.12.2019    Buchenapotheke, Sanitz
25.12. - 26.12.2019    Apotheke im Tessinum, Tessin
27.12. - 29.12.2019    Weidenapotheke, Sanitz
30.12.2019    Apotheke im Tessinum, Tessin
31.12.2019    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin

Januar
01.01.2020        Buchenapotheke, Sanitz
02.01. - 05.01.2020    Apotheke im Tessinum, Tessin
06.01. - 12.01.2020    Buchenapotheke, Sanitz
13.01. - 19.01.2020    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin
20.01. - 26.01.2020    Weidenapotheke, Sanitz
27.01. - 02.02.2020    Apotheke im Tessinum, Tessin

Februar
03.02. - 09.02.2020    Buchenapotheke, Sanitz
10.02. - 16.02.2020    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin
17.02. - 23.02.2020    Weidenapotheke, Sanitz
24.02. - 01.03.2020    Apotheke im Tessinum, Tessin

März
02.03. - 08.03.2020    Buchenapotheke, Sanitz
09.03. - 15.03.2020    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin
16.03. - 22.03.2020    Weidenapotheke, Sanitz
23.03. - 29.03.2020    Apotheke im Tessinum, Tessin

April
30.03. - 05.04.2020    Buchenapotheke, Sanitz
06.04. - 11.04.2020    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin
12.04. - 19.04.2020    Weidenapotheke, Sanitz
20.04. - 26.04.2020    Apotheke im Tessinum, Tessin
27.04. - 30.04.2020    Buchenapotheke, Sanitz

Mai
01.05.2020        St.-Jürgen-Apotheke, Tessin
02.05. - 03.05.2020    Buchenapotheke, Sanitz
04.05. - 10.05.2020    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin
11.05. - 17.05.2020    Weidenapotheke, Sanitz
18.05. - 24.05.2020    Apotheke im Tessinum, Tessin
25.05. - 31.05.2020    Buchenapotheke, Sanitz

Juni
01.06. - 07.06.2020    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin
08.06. - 14.06.2020    Weidenapotheke, Sanitz
15.06. - 21.06.2020    Apotheke im Tessinum, Tessin
22.06. - 28.06.2020    Buchenapotheke, Sanitz

Juli
29.06. - 05.07.2020    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin
06.07. - 12.07.2020    Weidenapotheke, Sanitz
13.07. - 19.07.2020    Apotheke im Tessinum, Tessin
20.07. - 26.07.2020    Buchenapotheke, Sanitz
27.07. - 02.08.2020    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin

August
03.08. - 09.08.2020    Buchenapotheke, Sanitz
10.08. - 16.08.2020    Apotheke im Tessinum, Tessin
17.08. - 23.08.2020    Buchenapotheke, Sanitz
24.08. - 30.08.2020    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin

September
31.08. - 06.09.2020    Weidenapotheke, Sanitz
07.09. - 13.09.2020    Apotheke im Tessinum, Tessin
14.09. - 20.09.2020    Weidenapotheke, Sanitz
21.09. - 27.09.2020    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin
28.09. - 02.10.2020    Weidenapotheke, Sanitz

Oktober
03.10.2020        Buchenapotheke, Sanitz
04.10.2020        Weidenapotheke, Sanitz
05.10. - 11.10.2020    Apotheke im Tessinum, Tessin
12.10. - 18.10.2020    Buchenapotheke, Sanitz
19.10. - 25.10.2020    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin
26.10. - 30.10.2020    Weidenapotheke, Sanitz
31.10.2020        Apotheke im Tessinum, Tessin

November
01.11.2020        Weidenapotheke, Sanitz
02.11. - 08.11.2020    Apotheke im Tessinum, Tessin
09.11. - 15.11.2020    Buchenapotheke, Sanitz
16.11. - 22.11.2020    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin
23.11. - 29.11.2020    Weidenapotheke, Sanitz

Dezember
30.11. - 06.12.2020    Apotheke im Tessinum, Tessin
07.12. - 13.12.2020    Buchenapotheke, Sanitz
14.12. - 20.12.2020    St.-Jürgen-Apotheke, Tessin
21.12. - 23.12.2020    Weidenapotheke, Sanitz
24.12.2020        St.-Jürgen-Apotheke, Tessin
25.12. - 26.12.2020    Apotheke im Tessinum, Tessin
27.12.2020        Weidenapotheke, Sanitz
28.12. - 31.12.2020    Apotheke im Tessinum, Tessin